Notariusz Legionowo

22 784 84 84

Notariusz Legionowo Dobry, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio

NOTARIUSZ LEGIONOWO

NOTARIUSZ LEGIONOWO
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE

NOTARIUSZE:

Katarzyna Kozyra
Angelika Ceran

ul. Józefa Piłsudskiego 39/lok. 121, 05-120 Legionowo

Notariusz Legionowo, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio, Dobry

NOTARIUSZ LEGIONOWO
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE

NOTARIUSZE:

Katarzyna Kozyra
Angelika Ceran

ul. Józefa Piłsudskiego 39/lok. 121, 05-120 Legionowo

Notariusz Legionowo, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio, Dobry

Notariusz Legionowo Cennik, Koszty

W celu określenia dokładnych kosztów czynności notarialnych prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią notarialną w Legionowie – telefoniczny lub mailowy.

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie ustalane na podstawie umowy ze stronami czynności, w oparciu o stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (treść ww. rozporządzenia: kliknij tutaj).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Stawki podatku, podstawy opodatkowania, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy oraz zwolnienia od podatku określa ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (treść ww. ustawy kliknij tutaj).

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez podatnika należnego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pobrany podatek notariusz przekazuje następnie do właściwego urzędu skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn od dokonanej w formie aktu notarialnego umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Stawki podatku, podstawy opodatkowania oraz zwolnienia od podatku określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (treść ww. ustawy  kliknij tutaj).

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez podatnika należnego podatku od spadków i darowizn.

Pobrany podatek notariusz przekazuje następnie do właściwego urzędu skarbowego.

Opłata sądowa

Notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową, jeżeli składa wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Wysokość opłaty sądowej  w sprawach o wpis w księdze wieczystej określają art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (treść ww. ustawy kliknij tutaj).

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej.

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

4.9/5 - 57 ocen