Notariusz Legionowo

22 784 84 84

Notariusz Legionowo Dobry, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio

NOTARIUSZ LEGIONOWO

NOTARIUSZ LEGIONOWO
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE

NOTARIUSZE:

Katarzyna Kozyra
Angelika Ceran

ul. Józefa Piłsudskiego 39/lok. 121, 05-120 Legionowo

Notariusz Legionowo, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio, Dobry

NOTARIUSZ LEGIONOWO
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE

NOTARIUSZE:

Katarzyna Kozyra
Angelika Ceran

ul. Józefa Piłsudskiego 39/lok. 121, 05-120 Legionowo

Notariusz Legionowo, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio, Dobry

Czynności Notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1992 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne (np. umowę sprzedaży, umowę darowizny, umowę zamiany, umowę o podział majątku wspólnego, umowę o zniesienie współwłasności, umowę o dział spadku),
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495),
 5. sporządza poświadczenia:
  – własnoręczności podpisu,
  – zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  – daty okazania dokumentu,
  – pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 6. spisuje protokoły,
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności,
 10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
4.9/5 - 38 ocen